MIJATOV D.O.O.

KAMIN-NA-PELETE-MARBELLA

Kamin na pelet MARBELLA

Ovaj kamin je namenjen za zagrevanje stambenih objekata i stambenih prostora, pri čemu funkcioniše kao kamin (zagrevanje isijavanjem toplote) i kao toplovodni kotao ili kamin (zagrevanje isijavanjem toplote) i kao peć sa strujanjem toplog vazduha između ložišta i bočnih stranica kamina.

Posebna odlika ovog kamina je opremljenost automatskom upravljačkom jedinicom i daljinskim upravljačem sa mogućnošću sedmičnog programiranja. Ovaj model kamina napravljen je od čeličnog lima vatrootpornog inoxa. Bočne stranice su izražene od mermera ili od kaljeve keramike koja daje poseban estetski izgled a ujedno povećava iskorištenje energije kamina tako što vrši njenu akumulaciju i kasniju predaju. Sadržaj rezervoara je 30 kg peleta. Garancija na kvalitet je 7 godina uz redovno servisiranje i pravilno rukovanje. Kamin ne zahteva dodatni dimljak.

Ovaj model kamina nudimo u sledećim varijantama:
 1. MARBELLA-KTK
  Osnovna varijanta koja se sastoji od kamina i toplovodnog kotla (bez ugrađenog modula za centralno grejanje).
 2. MARBELLA-KTKM
  Varijanta koja se sastoji od: kamina, toplovodnog kotla i modula u kojem je ugrađeno: pumpa, sigurnosni ventil i ekspanziona posuda.
 3. MARBELLA-KTKM-S
  je varijanta isto kao pod 2. sa dodatkom izmenjivača za zagrejavanje sanitarne vode.
 4. MARBELLA
  Model koji vrši zagrevanje isijavanjem toplote preko kamina i strujanjem toplog vazduha između ložišta i bočnih strana kamina.
Modeli se isporučuju sa oblogama koje mogu biti u osnovnim bojama: boja slonove kosti, maslinasta i braon kao i bojama po želji kupca.
Karakteristike:
 • čisto i automatizovano sagorevanje
 • kalorična vrednost cca. 4.9kW/kg
 • 1000kg peleta je 1.5m³
 • prečnik cca. 6mm, dužina cca. 30mm
 • ostatak pepela maximalno 0.5%/težina
 • 1m³ zemnog gasa = 2.1 kg peleta
 • veliki stepen iskorištenja, preko 94%
 • kvalitet proveren po normi M7135
Naziv   MARBELLA-KTK MARBELLA-KTKM MARBELLA-KTKM-S MARBELLA
Ukupna snaga kW 21+3 21+3 18+3+3 21
Dimenzije mm 615x705x1010 615x705x1010 615x705x1010 615x705x1010
Masa kg 245 248 250 247
Stepen iskorištenja % 93-95 93-95 93-95 93-95
Količina vode lit 32 32 32 -
Promer izlazne cevi mm 90 90 90 90
Vrsta goriva
Pelet Ø6, 30-35 mm
  + + + +